Nu är en fantastisk plats.
Nu är platsen där vi alla kan göra skillnad.

Nu är den bästa tiden.
Den här tiden kan vi välja fritt, välja att njuta och göra förändringar i våra liv.

Nu är ett underbart tillfälle.
Att vara lite gladare, lite vänligare och lite varmare.


Vad som är viktigt…
är inte vilken slags bil du kör 
utan hur många människor du ger lift 

Vad som är viktigt…
är inte storleken på ditt hus 
utan hur många människor du välkomnar i ditt hus 

Vad som är viktigt…
är inte din sociala status
utan att du lever ditt liv med kvalitet 

Vad som är viktigt…
är inte vad du äger
utan snarare vad du ger

Vad som är viktigt…
är inte hur många vänner du har
utan snarare för hur många du är en vän 

Vad som är viktigt…
är inte hur mycket övertid du jobbar 
utan om du jobbar övertid för dina nära och kära 

Vad som är viktigt…
är inte om du bor i ett fint bostadsområde
utan hur väl du behandlar din granne 

- FÖRFATTARE OKÄND -